Struktura XML exportů

Pro aktualizace využijte změnové xml

Pro získání změnového XML přidejte na konec dosavadní url feedu parametr &zmena_hod=12
Hodnota parametru zmena_hod znamená počet hodin zpětně, za které se mají změny vypsat a může nabývat hodnot 1 až 24 hodin. 
Změněné produkty jsou vložené jako kompletní informace SHOPITEM a 
smazané je na závěr XML přidán seznam DELITEM->CODE obsahující kódy rušené v SHOPITEM->CODE i PARAMETER->->CODE

Všeobecná specifikace

Všeobecná specifikace slouží pro základní orientaci, konkrétní XML se liší!


Toto XML obsahuje hlavní části zajišťující všeobecné použití


XML číselníky, například strom kategorií: